X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Zmiany w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej!

24 maj 2022
Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. W projekcie znalazły się zmiany dotyczące m.in. wystawiania skierowań, czasu trwania zabiegów czy też rozpoznań kwalifikujących do rehabilitacji.

Projekt został przedstawiony w związku z wprowadzeniem jednolitego modelu usprawniania w ramach modułu rehabilitacja. Moduł ten dotyczy kompleksowej opieki onkologicznej w przypadku nowotworu piersi.

Jednym z głównych założeń projektu jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych. Przepisy mają być za to bardziej przejrzyste, ponadto resort zdrowia przewiduje, że dzięki wprowadzonym zmianom poprawi się dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych na tle współpracy z Centrum Kompetencji Raka Piersi.

Co ulegnie zmianie w projekcie:

  • rozszerzenie zestawu rozpoznań pozwalających zakwalifikować świadczeniobiorcę do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. Dołączone rozpoznania:

    * I97.8 – Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej

    * I97.9 – Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreślone

    Z rozpoznań kwalifikujących do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, wykreślono rozpoznanie C 80 – Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia

  • wykreślono lekarza oddziału chorób wewnętrznych z listy lekarzy, którzy mają uprawnienia do wystawiania skierowania

  • doprecyzowano rodzaj i zakres skierowania na rehabilitację przygotowującą do leczenia obrzęku limfatycznego kończyny górnej, uwzględniając leczenie obrzęku występującego w kończynie górnej w następstwie leczenia nowotworu piersi, określając, że skierowanie na ów leczenia tyczy się warunków dziennych, stacjonarnych bądź ambulatoryjnych

  • doprecyzowano zakres świadczenia dodając poradę lekarską oraz wizytę fizjoterapeutyczną, a także określając minimalny czas trwania zabiegów fizjoterapeutycznych (szczegółowe informacje, o jakiego rodzaju zabiegi chodzi, a także jaki będzie minimalny czas ich trwania, można znaleźć w kompletnym projekcie TUTAJ).

Kolejne zmiany to się doprecyzowanie warunków czasowych realizacji świadczenia. Dodano również wymóg posiadania przez fizjoterapeutę certyfikatu, który potwierdza jego umiejętności z zakresu kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Chodzi o certyfikat uznawany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Ponadto zmniejszony został wymóg udzielania świadczeń przez terapeutę zajęciowego. Dotychczas była to 1/2 etatu, w projekcie mowa jest o 1/4 etatu.

Doprecyzowano również wymogi związane z dostępnością m.in. sali do ćwiczeń, aparatury czy akcesoriów, które muszą się znajdować w miejscu realizacji świadczenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 lipca wzrośnie wynagrodzenie medyków!
NFZ wyjaśnia, jak rozliczać świadczenia w fizjoterapii
Obowiązek sprawozdawczy fizjoterapeutów
Skierowania na rehabilitację wyłącznie w formie elektronicznej
x
Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco zapisz się na newsletter