X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Wypracowano wspólne stanowisko środowiska fizjoterapeutycznego

12 sty 2022
Źródło: KIF

Wczoraj, w siedzibie KIF, odbyło się spotkanie konsultacyjne samorządu zawodowego oraz przedstawicieli sześciu organizacji skupiających fizjoterapeutów (SFP, PTF, PSSF, ZZ Fizjoterapia, OZZPDMiF, OZZPF), w którym uczestniczył także Konsultant Krajowy. Udało się wypracować wspólne stanowisko.

Spotkanie zorganizował samorząd fizjoterapeutów, który przedstawił zagadnienia w oparciu o opinie i postulaty, które wpłynęły bezpośrednio do biura samorządu od fizjoterapeutów z całej Polski.

Celem było wypracowanie jednego stanowiska w sprawie ostatnich działań zmierzających do obniżenia wycen świadczeń fizjoterapeutycznych. Uczestnicy spotkania chcą wspólnie działać na rzecz poprawy sytuacji w fizjoterapii publicznej, tak by była ona szeroko dostępna dla pacjentów. Ważnym celem jest także poprawa warunków pracy fizjoterapeutów.

Na spotkaniu udało się wypracować wspólne stanowisko - tzw. warunki brzegowe, czyli kompromis akceptowalny przez całe środowisko, który pozwoli skuteczniej rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia i NFZ.

Wśród postulatów zmian jest:

 1. Podniesienie wyceny świadczeń fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa
 2. Doprecyzowanie opisu grupowania świadczeń ambulatoryjnych z zachowaniem regulacji wynikających z rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
 3. Podniesienie wyceny punktowej wizyty fizjoterapeutycznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności do poziomu wizyty fizjoterapeutycznej w warunkach ambulatoryjnych
 4. Zastosowanie okresu przejściowego – vacatio legis min do 6 miesięcy
 5. Doszczegółowienie warunków kwalifikacji do świadczeń dla osób z niepełnosprawnością znaczną w fizjoterapii domowej
 6. Ujednolicenie cen oczekiwanych w całej Polsce dla procedowanych w projektowanej zmianie zakresów świadczeń (fizjoterapia ambulatoryjna: 1,5 zł, domowa: 1,5 zł)
 7. Zmian oczekiwanych w pozostałych zakresach świadczeń do czasu przeprowadzenia rzetelnej taryfikacji świadczeń.

Wypracowane wspólnie stanowisko zostało przekazane na ręce NFZ, do wiadomości MZ, AOTMIT, posłów, senatorów oraz Prezydenta RP. KIF planuje także skoordynowane działania w mediach.

Jak podkreśla KIF, NFZ nie ma propozycji dobrych zmian dla fizjoterapii. Obecne projekty i koncepcje ograniczą pacjentom dostęp do świadczeń fizjoterapii, a kilku tysiącom fizjoterapeutów zagrożą utratą pracy lub ograniczeniem zarobków.

Jest to przełomowy moment dla środowiska, dlatego też wspólnie powinno ono walczyć o poprawę sytuacji fizjoterapeutów i pacjentów oraz rozwój fizjoterapii. Wspólne działania będą prowadziły:

 • Krajowa Izba Fizjoterapeutów,
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,
 • Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii,
 • Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii,
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii.

Porozumienie zostało podpisane przez wszystkich uczestników spotkania, z wyjątkiem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, których przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu, ale nie przedstawili merytorycznego stanowiska.

Wspólnie wypracowane propozycje są bardzo mocnym głosem polskich fizjoterapeutów i wyrazem jego konsolidacji.

Największe organizacje fizjoterapeutów będą dziś debatować o obecnej sytuacji branży
3,2 mld zł na opiekę medyczną i rehabilitację w programie „Za życiem”
Polskie sprzęty medyczne, jak np. roboty rehabilitacyjne, podbijają świat
Raport NIK o rehabilitacji leczniczej
x
Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco zapisz się na newsletter