X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

USG w fizjoterapii – znaczenie obrazowania rehabilitacyjnego w procesie terapeutycznym

17 lis 2021
źródło: artykuł sponsorowany

Aktualne zastosowanie USG w fizjoterapii zasadniczo mieści się w 4 różnych obszarach obrazowania mięśniowo-szkieletowego, tj. USG rehabilitacyjnego, USG diagnostycznego, USG interwencyjnego oraz USG naukowego. Celem USG rehabilitacyjnego jest ocena morfologii i funkcji mięśnia oraz związanych z nim tkanek miękkich podczas ćwiczeń i zadań ruchowych oraz dostarczanie sprzężenia zwrotnego.

Aktualnie USG rehabilitacyjne (element USG w fizjoterapii) jest najbardziej przydatne w przypadku dysfunkcji lędźwiowo-krzyżowych gdzie jest wykorzystywane między innymi do oceny grubości mięśnia wielodzielnego, zarówno w spoczynku jak i skurczu. Dzięki temu istnieje możliwość stwierdzenia ewentualnej asymetrii w jego budowie, a także zdolności do aktywacji. Innym obszarem podlegającym obrazowaniu jest boczna ściana brzucha. Odpowiednie zorientowanie głowicy USG umożliwia wizualizację mięśni skośnych zewnętrznych, wewnętrznych oraz poprzecznego brzucha. W ich przypadku również można ocenić grubość w warunkach spoczynku oraz skurczu, ale również zweryfikować jakość wzorca ich aktywacji. Obrazowanie wyżej wymienionych struktur dostarcza zatem obiektywnych informacji o ich budowie i funkcji.

Kolejnym obszarem, który może zostać objęty obrazowaniem jest przednia ściana brzucha. Wizualizacja takich struktur jak kresa biała oraz mięsień prosty brzucha jest kluczowe podczas prowadzenia leczenia zachowawczego kobiet po przebytej ciąży. W przypadku kresy białej można ocenić jej szerokość oraz stopień dystorsji, natomiast w przypadku mięśnia prostego brzucha jego kształt oraz grubość.

USG rehabilitacyjne umożliwia regularne monitorowanie zmian zachodzących w mięśniach stabilizujących odcinek lędźwiowo-krzyżowy w wyniku podejmowanych działań terapeutycznych. Umożliwia również dobieranie najbardziej efektywnych interwencji.

Ilość doniesień o zaburzeniach kontroli nerwowo-mięśniowej u osób z bólem lędźwiowo-krzyżowym nieustannie wzrasta. Jest jednak bardzo mało narzędzi klinicznych, które pozwalają klinicystą niezawodnie mierzyć i oceniać te zaburzenia w nieinwazyjny sposób. Dowody na wykorzystanie USOR jako narzędzia do wspomagania terapii u tej grupy pacjentów potwierdzają jego rzetelność i użyteczność. Warto jednak pamiętać, że fizjoterapeuci stosujący USG w fizjoterapii muszą być odpowiednio przeszkoleni w zakresie wykorzystywania i interpretowania tej metody. Tylko wtedy będzie ona skutecznym dodatkiem do tradycyjnych interwencji fizjoterapeutycznych.

USG w fizjoterapii – zakres kompetencji w praktyce klinicznej
Okulary przeciwdepresyjne Bożeny Dykiel
x
Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco zapisz się na newsletter