X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Szansa na refundację fizjoterapii uroginekologicznej

22 paź 2021

Źródło: KIF.info.pl

KIF od dawna zwraca uwagę na konieczność rozwoju fizjoterapii uroginekologicznej odpowiadającej na potrzeby kobiet w różnym wieku, z zaburzeniami mikcji o różnym podłożu. W dniu 13 października 2021 r. odbyło się stacjonarne posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia. Jednym z dyskutowanych tematów była właśnie konieczność wprowadzenia do koszyka świadczeń refundowanych fizjoterapii uroginekologicznej.

Eksperci obecni na posiedzeniu Komisji przedstawiali dane, które przemawiają za włączeniem fizjoterapii uroginekologicznej do wykazu świadczeń gwarantowanych.

Szacuje się, że w Polsce 17,8% kobiet cierpi na zespół pęcherza nadreaktywnego (OAB), co stanowi około 3 mln dorosłych Polek. Około 30% kobiet po 50. roku życia cierpi na niedogodności związane z nietrzymaniem moczu. Dane mogą być jednak niedoszacowane ze względu na wstydliwy charakter opisywanych chorób. Problemy urogiekologiczne często związane są z przebytą ciążą lub powikłaniami w okresie okołoporodowym. Porady fizjoterapeuty z odpowiednią diagnostyką funkcjonalną oraz terapią mogą temu przeciwdziałać zarówno w okresie przed menopauzą, a także po menopauzie.

Jak mówił dr Bartłomiej Burzyński - doradca Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. Fizjoterapii w Urologii, Ginekologii i Proktologii: „Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które stanowi poważny problem społeczny, a wręcz cywilizacyjny. Kobiety z zaburzeniami uroginekologicznymi mają gorszą jakość życia w wielu aspektach: cierpią częściej na depresję i zaburzenia snu, ograniczają aktywność fizyczną, seksualną, zawodową czy społeczną. Mają obniżone poczucie własnej wartości i obniżoną samoocenę. Ich sytuacja wpływa także na postawy dotyczące rodzicielstwa, co z kolei ma negatywny wpływ na wskaźnik dzietność społeczeństwa. Fizjoterapia uroginekologiczna trwale wpisana do koszyka świadczeń gwarantowanych może istotnie zmienić ten stan rzeczy”.

Niestety obecnie dostęp do świadczeń fizjoterapii uroginekologicznej jest bardzo ograniczony. Nie ma systemowego rozwiązania wprowadzającego kompleksowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w niektórych schorzeniach ginekologicznych w ramach świadczeń gwarantowanych, brakuje świadomości wśród pacjentów, ale także wśród innych zawodów medycznych (lekarzy, położnych) o znaczeniu interwencji fizjoterapeutycznych w leczeniu schorzeń związanych z nietrzymaniem moczu. Brakuje też wystarczającej liczby personelu wyspecjalizowanego w zakresie fizjoterapii uroginekologicznej. Aktualnie opieka fizjoterapeutyczna jest niewystarczająca i głównie koncentruje się w placówkach prywatnych.

Przedstawiciel KIF zadeklarował współpracę z Ministerstwem Zdrowia przy wprowadzeniu fizjoterapii uroginekologicznej do tzw. koszyków świadczeń gwarantowanych poprzez:

- przekazanie propozycji rozwiązań w zakresie warunków realizacji tych świadczeń, w szczególności wymaganych kwalifikacji personelu medycznego, niezbędnego sprzętu medycznego oraz organizacji udzielania świadczeń.

- zmiany w kształceniu podyplomowym fizjoterapeutów, gdyż obecny kształt szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, które ma charakter ogólny, nie odpowiada potrzebom pacjentów i daleko idącej specjalizacji wiedzy w poszczególnych dziedzinach fizjoterapii.

Waldemar Kraska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wyraził wolę dokonania zmian i wprowadzenia fizjoterapii uroginekologicznej do wykazu świadczeń gwarantowanych, aby skuteczniej przeciwdziałać problemom z utrzymaniem moczu u znacznej części populacji.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zauważa potrzebę uwzględnienia w ramach świadczeń gwarantowanych (udzielanych w trybie ambulatoryjnym):

  • fizjoterapii zaburzeń mikcji,

  • fizjoterapii okołoporodowej,

  • fizjoterapii okołooperacyjnej,

  • fizjoterapii w przypadku zaburzeń statyki dna miednicy,

  • fizjoterapii w zespołach bólowych miednicy mniejszej.

 

Powstanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego PFRON
"Chirurgiczna asysta lekarza" także dla fizjoterapeutów
x
Zapisz się do newslettera