X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Rusza projekt PFRON „Dostępny samorząd”

21 paź 2021
Źródło: PFRON

„Dostępny samorząd – granty” to nowy projekt PFRON, dzięki któremu poprawi się dostępność usług świadczonych przez samorządowe jednostki i urzędy. Na realizację celów projektu przeznaczono 77 mln złotych.

Projekt "Dostępny samorząd" realizowany jest na podstawie umowy zawartej z MSWiA wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi mogą dofinansować z pieniędzy PFRON likwidację barier architektonicznych, technicznych czy komunikacyjnych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich.

Jak podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz: „Wspieranie dostępności przestrzeni publicznej to jeden z kluczowych obszarów działalności PFRON. Z myślą o osobach z różnymi potrzebami uruchamiamy kolejny projekt, który pozwoli sprawić, że polskie miasta, a w nich obiekty użyteczności publicznej, staną się jeszcze bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Dzięki tej inicjatywie PFRON pomoże samorządowym jednostkom spełnić wymogi dostępności określone w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Projekt zakłada zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynków publicznych czy instalację w nich urządzeń technicznych i rozwiązań architektonicznych. W ramach projektu można sfinansować także działania, które zapewnią informację na temat rozkładu pomieszczeń, zapewnią możliwość szybszej ewakuacji, pozwolą na lepszą obsługę osób niewidomych czy niesłyszących.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać w imieniu konkretnych placówek jednostki samorządu terytorialnego.

Maksymalna wysokość grantu może wynieść aż 250 tys. złotych. Wnioski mogą zawierać wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. Na cele projektu przeznaczono w sumie 77 mln złotych.

Czy fizjoterapia i rehabilitacja oznacza to samo? Nie!
16,7 procent chorych skorzystało z rehabilitacji pocovidowej
x
Zapisz się do newslettera