X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Rehabilitacja pocovidowa – wstępne doniesienia z przeprowadzonych badań

28 lut 2021
materiał partnerski

Technomex razem z X-Rehab Gliwickim Centrum Rehabilitacji postawił na rehabilitację pocovidową. Specjaliści z obu placówek stworzyli specjalny program rehabilitacyjny, dzięki któremu zbadano skuteczność rehabilitacji pocovidowej. Technomex i X-Rehab dzielą się swoimi wnioskami i nie przestają przeprowadzać kolejnych badań, aby stworzyć jak najbardziej efektywny program rehabilitacji pocovidowej. rehabilitacja pocovidowa.

rehabilitacja pocovidowa.

Badania przeprowadzone na 100 pacjentach, którzy wyzdrowieli z zarażenia SARS-CoV-2 pokazało, że średnio po 48 dniach od wypisania ze szpitala 72% pacjentów po pobycie na oddziale intensywnej terapii oraz 60.3% pacjentów po pobycie na oddziale szpitalnym zgłaszało zwieszone zmęczenie. W większej mierze w stopniu średnim lub nasilonym.

Nowa lub pogorszona duszność (w porównaniu z chorobą przed COVID) była istotnym objawem nawet kilka tygodni po wypisie, dotykając ponad 2/5 pacjentów oddziału i 2/3 pacjentów intensywnej terapii. rehabilitacja pocovidowa.

46,9% pacjentów po intensywnej opiece medycznej oraz 23,5% pacjentów po pobycie na oddziale szpitalnym zgłaszało objawy neuropsychologiczne typu lęki lub depresja.

Objawy związane z komunikacją, głosem, połykaniem i nadwrażliwością krtani (w tym uporczywy kaszel) występowały częściej w grupie osób które wymagały intensywnej opieki medycznej (12,5%) niż na oddziale (5,9%).

Dodatkowo zaobserwowano pogorszenie jakości życia związanego ze zdrowiem głównie u pacjentów, którzy przebywali na oddziale intensywnej terapii. Spośród dużej liczby pacjentów, którzy przebywali na oddziale intensywnej terapii, doświadczyli nowych problemów z poruszaniem się, dbaniem o siebie lub zwykłymi czynnościami, miało nową lub pogorszoną duszność oraz nowe zmęczenie.

Program treningowy

Program treningowy ukierunkowany był na:

 • Poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-percepcyjnej
 • Zmniejszenie czasu reakcji
 • Poprawę równowagi i tolerancji wysiłku
 • Zwiększenie wytrzymałości, zakresu ruchu
 • Udoskonalenie zdolności motorycznych i koordynacji
 • Poprawę umiejętności rozwiązywania problemów, szybkości podejmowania decyzji
 • Poprawę koordynacji pomiędzy stronami ciała.

Podczas treningu wykorzystano:

 • Urządzenia służące do treningu równowagi oraz siły mięśniowej z wirtualną rzeczywistością oraz oporem elastycznym. System pozwala również na prace nad funkcjami kognitywnymi oraz zapamiętywaniem jak również szybkością reakcji
 • Urządzenia służące do treningu siły mięśniowej pod kontrolą tętna z oporem wodnym
 • Bieżnię
 • Cykloergometr
 • Tablicę służąca do treningu szybkości oraz wytrzymałości poznawczo- motorycznej
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Treningi prowadzone były w strefie tętna regeneracyjna – tlenowa oraz strefa tętna
  przemian tlenowych – kształtująca.

Badania przed oraz po 3 tygodniowej terapii

Przed oraz po terapii pacjenci zostali poddani następującym badaniom:

 • Wydolnościowemu za pomocą ergospirometrii z wykorzystaniem bieżni
 • Spirometryczne
 • Równowagi z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej oraz dynamograficznej
 • Badaniu siły oraz wytrzymałości za pomocą fotela izokinetycznego (badanie siły oraz wytrzymałości zginaczy oraz prostowników stawu kolanowego)
 • Ocenie duszności w skali MRC

Wyniki

W badaniu wzięło udział 9 pacjentów. Średnia wieku wynosiła 44 lata. Najczęstszą dolegliwością jaką zgłaszali pacjenci była osłabiona wydolność.

Pacjenci ćwiczyli w ośrodku przez 3 tygodnie 3 razy w tygodniu przez dwie godziny dziennie, 2 razy w tygodniu prowadzili samodzielnie ćwiczenia w domu.

 

Zaobserwowano zmniejszenie pola powierzchni na który pada rzut środka ciężkości średnio o 16%.

Przed oraz po terapii nie zaobserwowano odchyleń od normy w zakresie obciążenia kończyn dolnych.

 

*Norma na podstawie indywidualnych prawidłowych wartości opartych na FEV1

*1 W oparciu o przewidywalne maksymalne zużycie tlenu na podstawie ważonego algorytmu Wassermana (Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Whipp BJ, Cassaburi R. (2005) Principles of exercise testing and interpretation: including pathophysiology and clinical applications (4 rd ed.). Philadelphia: Lippincott Wiliams&Wilkins, p. 166

VE- objętość powietrza, które przepływa przez płuca w ciągu jednej minuty.

 

* Norma na podstawie równania Wassermana

Tak zwany puls tlenowy (ang. oxygen-pulse – VO2/HR), czyli stosunek objętości zużytego tlenu do częstotliwości akcji serca. Wskaźnik ten jest miarą sprawności metabolicznej mięśnia sercowego, gdyż wskazuje na objętość tlenu pochłoniętego w czasie jednej ewolucji serca.

 

*Norma na podstawie Global Lungs initiative, Quanjer 2012

*1 Quanjer PH et al. Lung Volumes and forced ventilatory flows, 1993, update. Report working party „Standardization of lung function testing” European Coal and Steel Community and European Respiratory Society. Our. Respir. J., vol. 6, 1993, supple. 16, 5-40

 

Dr Alicja Kasprzak
mgr Sylwia Jaworska
Adam Łątka

Polecamy także:

Kontrola organu rejestrowego - jak przygotować do niej gabinet fizjoterapii?
Powstaje najnowocześniejszy ośrodek leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce
Rehabilitacja pocovidowa w praktyce
Wynagrodzenia zawodów medycznych - czy rząd pozwoli wypracować kompromis?
x
Zapisz się do newslettera