X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Rehabilitacja pocovidowa – kolejne doniesienia z badań

22 kw. 2021
materiał partnerski

Specjaliści Technomex razem z X-Rehab Gliwickim Centrum Rehabilitacji stworzyli specjalny program rehabilitacyjny, dzięki któremu badają skuteczność rehabilitacji pocovidowej. Dzielą się swoimi kolejnymi już wnioskami i nie przestają przeprowadzać kolejnych badań, aby stworzyć jak najbardziej efektywny program rehabilitacji pocovidowej. Rehabilitacja pocovidowa

Rehabilitacja pocovidowa

Najczęstsze dolegliwości wg. literatury: Rehabilitacja pocovidowa

 • Zmęczenie - Badania przeprowadzone na 100 pacjentach, którzy wyzdrowieli z zarażenia SARS-CoV-2 Pokazało że średnio po 48 dniach od wypisania ze szpitala 72% pacjentów po pobycie na oddziale intensywnej terapii oraz 60.3% pacjentów po pobycie na oddziale szpitalnym zgłaszało zwieszone zmęczenie, w większej mierze w stopniu średnim lub nasilonym.
 • Duszność - Nowa lub pogorszona duszność (w porównaniu z chorobą przed COVID) była istotnym objawem nawet kilka tygodni po wypisie, dotykając ponad 2/5 pacjentów oddziału i 2/3 pacjentów intensywnej terapii.
 • Objawy neuropsychologiczne - 46,9% pacjentów po intensywnej opiece medycznej oraz 23,5% pacjentów po pobycie na oddziale szpitalnym zgłaszało objawy neuropsychologiczne typu lęki lub depresja.
 • Problemy z mową, połykaniem i odżywianiem - Objawy związane z komunikacją, głosem, połykaniem i nadwrażliwością krtani
  (w tym uporczywy kaszel) występowały częściej w grupie osób które wymagały intensywnej opieki medycznej (12,5%) niż na oddziale (5,9%).
 • Codzienne czynności i jakość życia związana ze zdrowiem - Dodatkowo zaobserwowano pogorszenie jakości życia związanego ze zdrowiem głównie
  u pacjentów, którzy przebywali na oddziale intensywnej terapii. Spośród dużej liczby pacjentów, którzy przebywali na oddziale intensywnej terapii, doświadczyli nowych problemów z poruszaniem się, dbaniem o siebie lub zwykłymi czynnościami, miało nową lub pogorszoną duszność oraz nowe zmęczenie.
 • Objawy neurologiczne, w tym zaburzenia świadomości, objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego - bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, ataksja, ostre zdarzenia naczyniowo-mózgowe i epilepsja.

Program treningowy ukierunkowany był na:

 • Poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-percepcyjnej
 • Zmniejszenie czasu reakcji
 • Poprawę równowagi i tolerancji wysiłku
 • Zwiększenie wytrzymałości, zakresu ruchu
 • Udoskonalenie zdolności motorycznych i koordynacji
 • Poprawę umiejętności rozwiązywania problemów, szybkości podejmowania decyzji
 • Poprawę koordynacji pomiędzy stronami ciała

Podczas treningu wykorzystano:

 • Urządzenia służące do treningu równowagi oraz siły mięśniowej z wirtualną rzeczywistością oraz oporem elastycznym. System pozwala również na prace nad funkcjami kognitywnymi oraz zapamiętywaniem jak również szybkością reakcji
 • Urządzenia służące do treningu siły mięśniowej pod kontrolą tętna z oporem wodnym
 • Bieżnia
 • Cykloergometr
 • Tablica służąca do treningu szybkości oraz wytrzymałości poznawczo- motorycznej
 • Ćwiczenia oddechowe

Treningi prowadzone były w strefie tętna regeneracyjna – tlenowa oraz strefa tętna przemian tlenowych – kształtująca.

Przed oraz po terapii pacjenci zostali poddani następującym badaniom:

 • Badaniu wydolnościowemu za pomocą ergospirometrii z wykorzystaniem bieżni
 • Badaniu spirometryczne
 • Badaniu równowagi z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej oraz dynamograficznej
 • Badaniu siły oraz wytrzymałości za pomocą fotela izokinetycznego (badanie siły oraz wytrzymałości zginaczy oraz prostowników stawu kolanowego)
 • Ocenie duszności w skali MRC
 • 6 minutowy test marszowy

Wyniki:Rehabilitacja pocovidowa

W badaniu wzięło udział 23 pacjentów. Średnia wieku wynosiła 51 lata. Najczęstszą dolegliwością jaką zgłaszali pacjenci była osłabiona wydolność.

Pacjenci ćwiczyli w ośrodku przez 3 tygodnie 3 razy w tygodniu przez dwie godziny dziennie, 2 razy w tygodniu prowadzili samodzielnie ćwiczenia w domu.

Przed oraz po terapii nie zaobserwowano odchyleń od normy w zakresie obciążenia kończyn dolnych.

Przed oraz po terapii nie zaobserwowano różnic w zakresie pola powierzchni na jaką pada rzut środka ciężkości. W badaniu z oczami otwartymi pole powierzchni wynosiło średnio około 1 cm2, natomiast w badaniu z oczami zamkniętymi średnio około 2 cm2.

Ergospirometria

*Norma na podstawie indywidualnych prawidłowych wartości opartych na FEV1
*1 W oparciu o przewidywalne maksymalne zużycie tlenu na podstawie ważonego algorytmu Wassermana (Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Whipp BJ, Cassaburi R. (2005) Principles of exercise testing and interpretation: including pathophysiology and clinical applications (4 rd ed.). Philadelphia: Lippincott Wiliams&Wilkins, p. 166
VE- objętość powietrza, które przepływa przez płuca w ciągu jednej minuty

* Norma na podstawie równania Wassermana
Tak zwany puls tlenowy (ang. oxygen-pulse – VO2/HR), czyli stosunek objętości zużytego tlenu do częstotliwości akcji serca. Wskaźnik ten jest miarą sprawności metabolicznej mięśnia sercowego, gdyż wskazuje na objętość tlenu pochłoniętego w czasie jednej ewolucji serca.

Spirometria

*Norma na podstawie Global Lungs initiative, Quanjer 2012
*1 Quanjer PH et al. Lung Volumes and forced ventilatory flows, 1993, update. Report working party „Standardization of lung function testing” European Coal and Steel Community and European Respiratory Society. Our. Respir. J., vol. 6, 1993, supple. 16, 5-40

Skala nasilenia duszności MRC

Fotel izokinetyczny

6 minutowy test marszowy

Dr Alicja Kasprzak
mgr Sylwia Jaworska
Adam Łątka

Rehabilitacja pocovidowa

Rehabilitacja pocovidowa

Polecamy także:

Przełomowe urządzenie terapeutyczne do stymulacji rozwoju psychofizycznego dziecka
Najstarszy narodowy rejestr osób chorujących na stwardnienie rozsiane
Tensiomiografia – diagnostyka funkcjonalna mięśni
Rehabilitacja pocovidowa – wstępne doniesienia z przeprowadzonych badań
x
Zapisz się do newslettera