X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Przekazywanie danych do Systemu Informacji Medycznej – ważne zmiany!

01 lip 2022
Źródło: KIF, Dziennik Ustaw, MZ

Przekazywanie danych do Systemu Informacji Medycznej będzie się odbywać wedle nowych zasad. Dotyczą one m.in. ilości informacji, które usługodawcy będą musieli przekazywać. Zmiany te podyktowane są Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 czerwca 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Przekazywanie danych dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielanych przez usługodawców, obejmie już nie tylko informację o dacie udzielenia świadczenia, lecz również godzinie rozpoczęcia jego udzielania. Ponadto konieczne będzie utworzenie dokumentacji medycznej, która będzie prowadzona w formie elektronicznej.

Zmiany obejmują m.in. usługodawców, którzy udzielają świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Do Systemu Informacji Medycznej jak dotychczas przekazywane są dane identyfikujące świadczenie zdrowotne. Obejmują one kod przyczyny głównej, który jest zgodny z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.

W przypadku rehabilitacji leczniczej dodatkowo musi zostać przekazany jeden lub więcej kodów głównego ograniczenia z prefiksem „d”, z pominięciem kwalifikatora „wykonanie” oraz „zdolność”, określonych w części 1 składnika „Aktywność i uczestniczenie” Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Jeśli zaś dojdzie do braku stwierdzenia ograniczenia na poziomie aktywności i uczestniczenia przekazuje się kod „0” (zero) – „brak ograniczenia aktywności i uczestnictwa”.

W przypadku świadczeń realizowanych stacjonarnie – wymienione kody przekazuje się podczas przyjęcia oraz przy wypisie ze szpitala bądź zakładu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż szpitalne. Gdy zaś świadczenia realizowane są ambulatoryjnie, wymienione kody przekazuje się przy wizycie, a także przy zakończeniu leczenia, jeżeli takowe jest prowadzone.

Przekazywanie danych wg uproszczonej procedury

Przekazywanie danych wg nowych zasad ma na celu bardziej precyzyjne określenie stanu zdrowotnego osób, którym udzielane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej. Biorąc jednak pod uwagę złożoność tego systemu, na razie obowiązek ten zostanie ograniczony do stosowania uproszczonego systemu raportowania.

Rozporządzenie przewiduje trzymiesięczny okres przejściowy, podczas którego usługodawcy mogą przekazywać dane według starych zasad.

W rozporządzeniu wymieniono również dane, które dodatkowo znalazły się w katalogu danych niezbędnych do przekazywania do Systemu Informacji Medycznej. Ponadto część z nich, które dotąd były przekazywane fakultatywnie, już niedługo będą uznane za obligatoryjne do przekazywania.

Szczegółową treść rozporządzenia można znaleźć TUTAJ.

 

Rada ds. Zdrowia Publicznego – jej członkiem został prezes KRF!
Chirurgiczna asysta lekarza, czyli nowy zawód medyczny
Sanatorium na NFZ na nowych zasadach
Zespół specjalistów fizjoterapii powołany do opieki nad ciężarnymi
x
Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco zapisz się na newsletter