X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Polski Ład – zmiany w odliczaniu wydatków na leki

24 paź 2021
Źródło: PIT.pl

W ramach ustawy "Polski Ład" nastąpi zwolnienie z podatku PIT emerytur i rent pobieranych z ZUS. Zwolnieniu mają podlegać wszystkie świadczenia do kwoty 2500 zł brutto. Jak zakłada rząd - na reformie podatkowej ma zyskać aż 8 mln emerytów i rencistów.

Specjaliści mają jednak wątpliwości, czy zmiany podatkowe nie wpłyną jednocześnie na ograniczenie prawa do skorzystania z ulg podatkowych. Chodzi w szczególności o ulgę na leki, odliczaną dotychczas w ramach ulgi rehabilitacyjnej, w rocznych rozliczeniach podatku PIT.

Ulga zakłada możliwość odliczenia od uzyskanego przez osobę niepełnosprawną dochodu, wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Jedną z form odpisu jest ulga na leki.

Emeryci obawiają się, że po wejściu w życie zmian, w tym zniesieniu podatku - utracą prawo do odliczeń, bo nie będzie od czego odliczać.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że „zapowiedziane zmiany programowe zostaną wprowadzone przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych preferencji podatkowych, w tym przysługującej osobom z niepełnosprawnościami – ulgi rehabilitacyjnej, która polega na możliwości odliczenia od dochodu (przed opodatkowaniem) wydatków rehabilitacyjnych oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.”

Zdaniem specjalistów sprawa nie wygląda tak prosto. Ich zdaniem należy rozważyć inne podejście do problemu i pójść w kierunku zwiększenia poziomu i zakresu refundacji określonych leków i świadczeń.

Ustawa o tzw. Polskim Ładzie nadal jest na etapie prac legislacyjnych. Znajduje się aktualnie w Senacie, który zgłasza swoje uwagi do ustawy.

Spada wartość świadczeń rehabilitacyjnych
"Chirurgiczna asysta lekarza" także dla fizjoterapeutów
x
Zapisz się do newslettera