X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Powołano Pełnomocnika MZ ds rehabilitacji leczniczej po Covid-19

13 sty 2022
Źródło: Dziennik Urzędowy Ministerstwo Zdrowia

Minister Zdrowia 10 stycznia br wydał zarządzenie ustanawiające Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw rehabilitacji leczniczej po chorobie wywołanej wirusem SARS-Cov-2. Funkcję tę objął prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak.

Do zadań Pełnomocnika należeć będzie:

A) ocena w zakresie efektywności klinicznej programów z zakresu rehabilitacji leczniczej po chorobie Covid-19:

- programu pilotażowego z zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie Covid-19,

- programu fizjoterapii dla osób po przebyciu Covid-19 realizowanego w gabinecie fizjoterapeutycznym lub w domu pacjenta

- programu z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie Covid-19 realizowanego w uzdrowiskach i w trybie stacjonarnym

B) inicjowanie zmian zasad realizacji rehabilitacji leczniczej po chorobie Covid-19 oraz uzgadnianie koncepcji i opiniowanie projektów strategicznych dokumentów rządowych

C) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Pełnomocnik będzie przedstawiał Ministrowi Zdrowia analizy, oceny i wnioski związane z realizacją zadań, o których mowa powyżej. Do zadań Pełnomocnika będzie także należało wskazywanie na własne rozwiązania i działania w zakresie tych zadań. Będzie też składał kwartalne sprawozdania ze swojej działalności.

Pełnomocnik będzie współpracował z jednostkami zaangażowanymi w realizację zadań z zakresu rehabilitacji leczniczej, podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego ds zdrowia, w szczególności z NFZ, AOTMiT oraz Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, a także konsultantem krajowym w dziedzinie rehabilitacji medycznej, konsultantem krajowym w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej oraz konsultantem krajowym w dziedzinie chorób płuc.

Największe organizacje fizjoterapeutów będą dziś debatować o obecnej sytuacji branży
3,2 mld zł na opiekę medyczną i rehabilitację w programie „Za życiem”
Uchylone zarządzenie NFZ w sprawie wycen
Kwalifikacje fizjoterapeutów do przeprowadzania szczepień przeciwko grypie
x
Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco zapisz się na newsletter