X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją - rehabilitacja ma korzystny wpływ na leczenie

23 lut 2021
źródło: https://fizjoterapeuty.pl/; http://www.szpzlo.pl/

DEPRESJA to choroba cywilizacyjna, złożona i trudna do konkretnego zdiagnozowania. To grupa różnych zaburzeń zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Obniżony nastrój: smutek, przygnębienie, niska samoocena, niezdolność do przeżywania przyjemności, to tylko niektóre z nich. Nie zna płci, wieku, rasy, pochodzenia. Na depresję chorują kobiety, mężczyźni, osoby starsze, kobiety po porodzie, dzieci i młodzież. W przypadku dzieci i młodzieży depresja ma niestereotypowy przebieg. Zachorowania w tej grupie wiekowej rosną lawinowo. Jednym z istotniejszych elementów terapii jest jednak rehabilitacja. Dziś, tj. 23.02 przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Termin “depresja” używany jest powszechnie do określania wielu doświadczeń, zaczynając od przejściowego obniżenia nastroju, a kończąc na głębokich zaburzeniach zagrażających życiu.

W medycynie jest to poważna choroba wymagająca leczenia, której istotą jest wyraźny spadek nastroju i aktywności przez dłuższy czas. Według WHO depresja zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji problemów zdrowotnych na świecie. Dotyczy około 10% społeczeństwa, bez względu na wiek, płeć czy pozycję społeczną.

Depresja, często utożsamiana ze smutkiem istotnie różni się od typowych zmian nastroju, których większość z nas doświadcza na skutek niepomyślnych zdarzeń. Jest niezwykle przykrym i długotrwałym stanem, który w zależności od nasilenia może całkowicie dezorganizować życie zawodowe, rodzinne i społeczne.

Osoba cierpiąca z powodu depresji często czuje się bezwartościowa, pesymistycznie ocenia swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ponadto doświadcza długotrwałego (powyżej 2 tygodni) obniżenia nastroju z towarzyszącym przez większość dnia uczuciem rozdrażnienia, pustki, zobojętnieniem i wszechogarniającego smutku. Trudność w panowaniu nad swoimi emocjami i drażliwy nastrój są nie tylko źródłem cierpienia dla samego chorego, ale także dla osób z jego najbliższego otoczenia. Stopniowe wycofywanie się z życiowej aktywności może prowadzić do całkowitej utraty zdolności do podejmowania najprostszych decyzji czy też podejmowania czynności higienicznych.

Jak istotna jest rehabilitacja w leczeniu depresji?

Fizjoterapia w leczeniu depresji jest coraz częściej stosowaną metodą, ponieważ nie wywołuje skutków ubocznych i likwiduje przyczynę choroby, a nie tylko jej objawy.

Z praktyki fizjoterapeutycznej wynika, że psychika ma znaczący wpływ na nasze ciało tj. postawę, wzorce ruchowe. Z drugiej strony przewlekłe jednostki bólowe mogą powodować powstanie depresji. Składową leczenia zawsze są różne terapie, a pacjent powinien być w ten proces zaangażowany.

Liczne badania udowodniły, że prawidłowe odżywianie ma znaczący wpływ na występowanie, objawy i łagodzenie depresji. Nieraz psychiatrzy zalecają w przyjmowaniu antydepresantów dodatkową suplementację i ziołolecznictwo.

Jak podaje Portal Fizjoterapeuty, przeprowadzono badania obejmujące grupę osób z chronicznymi bólami kręgosłupa. Nie zauważono istotnego zwiększenia stopnia akceptacji schorzenia, jednakże stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie nasilenia depresji w stosunku do wyniku przed rehabilitacją. Inne badania przeprowadzone na kobietach udowodniły, że w grupie badanych nieuprawiających sportu depresja była znacznie częstsza.

Fizjoterapia w leczeniu depresji to głównie kinezyterapia, czyli leczenie za pomocą ruchu. Od dawna wiadomo, że regularna aktywność fizyczna niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim poprawia jakość snu, zwiększa syntezę endorfin oraz normalizuje poziom glukozy we krwi.

Wszystko to wpływa na poprawę samopoczucia, a tym samym powoduje zmniejszenie objawów depresji.

Do każdego pacjenta należy podejść indywidualnie i z dużym zapasem cierpliwości, ponieważ każdy przypadek choroby różni się od siebie. Chory zwykle godzinami leży w łóżku, przy czym nawet pójście do toalety bywa dla niego dużym wysiłkiem. Uzyskanie motywacji lub minimalnej chęci do ćwiczeń bywa bardzo trudne. Wymaga współpracy fizjoterapeuty, lekarza, psychologa, najbliższego otoczenia pacjenta oraz jego samego.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją ma na celu uświadomienie, iż jest to choroba uleczalna!

Polecamy także:

Powstaje najnowocześniejszy ośrodek leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce
Rehabilitacja kardiologiczna - jedynie potrzebna czy niezbędna?
Rehabilitacja online - gdański start-up VRHab.com ma wspomagać pracę fizjoterapeutów
Dobry fizjoterapeuta - o czym pamiętać, aby klienci do nas wracali?
x
Zapisz się do newslettera