X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Kontrola organu rejestrowego - jak przygotować do niej gabinet fizjoterapii?

26 lut 2021

Niezależnie od tego, czy wykonujesz zawód fizjoterapeuty w ramach praktyki zawodowej, czy podmiotu leczniczego, musisz liczyć się z tym, że Twoja działalność będzie podlegała kontrolom różnych organów. Jednym z nich jest organ rejestrowy, którym jest wojewoda (dla gabinetów prowadzonych jako podmioty lecznicze) lub Krajowa Rada Fizjoterapeutów (dla fizjoterapeutów prowadzących praktyki zawodowe). Kontrola organu rejestrowego.

Co kontroluje organ rejestrowy?

Przedmiotem kontroli organu rejestrowego jest zgodność prowadzonej przez Ciebie działalności z przepisami prawa. Chodzi o to, czy Twój gabinet spełnia wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa. Kontrola organu rejestrowego.

Jest to oczywiście sformułowanie bardzo ogólne. Jednak jest pewna stała lista elementów, o których trzeba pamiętać przygotowując się do kontroli organu rejestrowego.

Regulamin organizacyjny gabinetu fizjoterapii

Przede wszystkim kontrolujący sprawdzą, czy w ogóle masz swój regulamin i czy jego treść zawiera wszystkie wymagane prawem, elementy. Pamiętaj przy tym, że obowiązek posiadania regulaminu organizacyjnego nie dotyczy tylko podmiotów leczniczych ale również praktyk zawodowych.

Ważne jest również, by treść regulaminu odpowiadała temu, co widnieje w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Kontrolujący sprawdzą, czy zakres świadczeń i struktura Twojej placówki odpowiada temu, co zawiera RPWDL.

Dokumentacja medyczna i prawa pacjenta

Kontrolujący sprawdzę również, w jaki sposób prowadzisz i przechowujesz dokumentację medyczną swoich pacjentów, a także w jaki sposób ją udostępniasz.

Standardowym elementem kontroli jest również weryfikacja, czy wywiązujesz się z obowiązku udostępnienia pacjentom informacji o ich prawach. Obowiązek ten możesz zrealizować np. wywieszając lub wykładając w recepcji swojego gabinetu tzw. kartę praw pacjenta.

Polisa OC

Posiadanie ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi jeden z fundamentalnych obowiązków związanych z wykonywaniem działalności leczniczej, w tym również wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty. Kontrola organu rejestrowego będzie obejmowała również sprawdzenie, czy się z tego obowiązku wywiązujesz.

Kontrolujący sprawdzą, czy posiadasz ważną polisę OC, a także, czy suma ubezpieczenia odpowiada wymogom prawa i jest dostosowana do Twojej działalności.

Personel

Działalność leczniczą możesz wykonywać osobiście (posiadając prawo wykonywania zawodu), lub przy pomocy personelu. Pamiętaj, że działając w ramach praktyki zawodowej możesz zatrudniać wyłącznie personel pomocniczy.

Organ rejestrowy sprawdzi prawo wykonywania zawodu Twojego personelu i zweryfikuje, czy zakres świadczeń jaki wynika z regulaminu oraz wpisu do RPWDL wykonują uprawnione osoby.
W przypadku praktyk zawodowych zostanie sprawdzone ponadto, czy nie naruszasz zakazu zatrudnienia innych fizjoterapeutów do udzielania świadczeń swoim pacjentom.

Pomieszczenia i urządzenia

Twój lokal powinien spełniać wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Organ rejestrowy skontroluje Twój lokal pod kątem spełnienia wymogów z ww. rozporządzenia.

Odpady medyczne

Jednym z podstawowych wymogów prawnych Twojej działalności jest prawidłowa gospodarka odpadami. Kontrolujący sprawdzą prawidłowe gospodarowanie i utylizację odpadów medycznych w Twoim gabinecie. Musisz zatem mieć przygotowaną umowę na odbiór odpadów medycznych oraz rejestrację w BDO (Baza Danych Odpadowych).

W indywidualnych przypadkach zakresy kontroli mogą się oczywiście różnić, jednak wskazane wyżej kwestie są podstawowym i najważniejszym elementem każdego postępowania kontrolnego. Jeżeli je dobrze przygotujesz, nie musisz obawiać się wyników kontroli.

Artykuł eksperta:

Bartłomiej Achler

Specjalista prawa medycznego i gospodarczego. Członek Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Od wielu lat doradza podmiotom wykonującym działalność leczniczą w całym kraju i wspiera przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą w ogarnięciu prawnych aspektów ich biznesów.

Pomaga przy tworzeniu, przekształcaniu oraz likwidacji placówek medycznych.

Doradza właścicielom gabinetów, przychodni i poradni, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem prowadzić biznes medyczny. Zajmuje się prawnymi aspektami organizacji placówki medycznej, obsługi pacjenta oraz marketingu medycznego. Tworzy dokumentację niezbędną dla prowadzenia małych, większych i tych całkiem dużych podmiotów leczniczych.

Pomaga przygotować się do postępowań kontrolnych oraz wspiera właścicieli gabinetów i przychodni w kontaktach z organami rejestrowymi, sanepidem, NFZ, czy Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Stawia na proste i efektywne rozwiązania.

Prowadzi blog prawodlazdrowia.pl oraz nagrywa podcast „Prawo dla zdrowia”.

Polecamy także:

Lampy UV-C w placówkach medycznych mogą znacząco zniwelować ryzyko występowania patogenów
Fizjoterapeuta w sztabie szkoleniowym drużyny koszykarskiej - artykuł ekspercki
Rehabilitacja online - gdański start-up VRHab.com ma wspomagać pracę fizjoterapeutów
Powstanie Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych
x
Zapisz się do newslettera