X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Gry komputerowe i wirtualna rzeczywistość w fizjoterapii

31 maja 2021
źródło: materiały prasowe

Rehabilitacja podobnie jak inne dziedziny mocno korzysta z postępu technologicznego. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie gier komputerowych oraz wirtualnej rzeczywistości w procesie przywracania pacjentów do pełnej sprawności.

Pacjent wykonuje ćwiczenia w sztucznym środowisku, stworzonym poprzez systemy informatyczne, mając wrażenie prawdziwości wygenerowanych w ten sposób przedmiotów i zdarzeń. Środowisko jest tworzone na dwa sposoby:

  • z zanurzeniem – przy zastosowaniu urządzenia z systemami śledzącymi; urządzenie zapewnia trójwymiarowe pole widzenia, natomiast system śledzący odwzorowuje ruchy głowy; taki rodzaj stymulacji zwiększa poczucie obecności przez użytkownika, zatem trening wykonywany w wirtualnym środowisku wydaje się bardziej realny;
  • bez zanurzenia – przy zastosowaniu monitora lub dużego ekranu; do wprowadzenia pacjenta w wirtualne środowisko wykorzystuje się specjalne rękawice, joystick lub technologię siłowego sprzężenia zwrotnego

Wirtualna rzeczywistość pozwala na wykreowania środowiska najbardziej odpowiedniego i indywidualnie dostosowanego dla każdego z pacjentów. Zadania w wirtualnej rzeczywistości nawiązują do czynności życia codziennego. Rehabilitację tę stworzono w celu zwiększenia dostępu do opieki rehabilitacyjnej i wydłużenia jej trwania dla osób niepełnosprawnych, szczególnie przewlekle chorych.

Rehabilitację wirtualną wykorzystuje się głównie w chorobach ośrodkowego układu nerwowego oraz układu mięśniowo-szkieletowego.

Wśród zalet stosowania gier komputerowych w rehabilitacji należy wyróżnić to, że:

  • dostarczają w czasie rzeczywistym, niezbędne informacje na temat prawidłowości wykonywanych ćwiczeń, dlatego też nie wymagają stałego nadzoru fizjoterapeuty
  • skutecznie motywują pacjenta,
  • dają możliwość kontroli czasu i intensywności ćwiczeń,
  • korzystnie wpływają na przystosowanie organizmu do wysiłku, poprawę siły, zakresu i szybkości ruchów oraz mobilności,
  • umożliwiają kontrolę postawy pacjenta,
  • wpływają na przetwarzanie wzrokowe,
  • poprzez stworzenie wirtualnego środowiska, pacjent ma możliwość w sposób bezpieczny realizować ćwiczenia, które nie byłyby możliwe w codziennym życiu

Badania wykazały również skuteczność zastosowania tej formy terapii u osób starszych z zaburzeniami chodu i utrzymania równowagi. Dotyczy to także pacjentów z chorobami o podłożu neurologicznym. Zaburzenie równowagi jest tym bardziej niebezpiecznym zjawiskiem, że rodzi ryzyko niekontrolowanych upadków i wpływa na funkcje lokomocji.

Jak podają eksperci, wirtualna rzeczywistość oraz gry komputerowe mogą być zarówno oszczędną jak i nieinwazyjną oraz skuteczną formą rehabilitacji.

 

Nowoczesne technologie: Światowy lider w dziedzinie technologii medycznych podejmuje współpracę z Walt Disney Company EMEA!
Rehabilitacja pocovidowa – wstępne doniesienia z przeprowadzonych badań
Wirtualna rzeczywistość wspiera leczenie - powstanie innowacyjne centrum rehabilitacji w Bydgoszczy!
Polska firma opracowała tzw. łagodne komory do tlenoterapii hiperbarycznej
x
Zapisz się do newslettera