X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Dyrektor Generalny World Physiotherapy w Polsce

26 paź 2021
Źródło: KIF, foto: KIF

KIF zamieszcza relację z wizyty dyrektora Generalnego World Physiotherapy w Polsce. Spotkanie zorganizowane zostało przez dział międzynarodowy biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów, a jego celem było podsumowanie niemal dwuletniego członkostwa KIF w World Physiotherapy oraz omówienie przyszłych, wspólnych inicjatyw. Była to pierwsza od czasu wybuchu pandemii zagraniczna podróż biznesowa Jonathona Krugera, a zarazem także jego pierwsza wizyta w Polsce.

W trakcie 2-dniowej wizyty J. Kruger odwiedził warszawski Instytut Psychiatrii i Neurologii, odbył spotkanie z prof. Natalią Morgulec-Adamowicz, pełniącą funkcję Dziekana Wydziału Rehabilitacji warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego oraz wizytował zajęcia ze studentami prowadzonymi przez dr Agnieszkę Stępień – prezesa Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Do udziału w dyskusji z Jonathonem Krugerem zaproszeni zostali także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii - organizacji reprezentującej polską fizjoterapię w strukturach World Physiotherapy w latach 1967-2019.

Rozmowa dotyczyła wyzwań, jakie stoją przed światową fizjoterapią oraz przyszłych planów współpracy na forum międzynarodowym i krajowym. Jonathon Kruger przyznał, że jego celem jest rozbudowa struktury w World Physiotherapy: „Obecnie reprezentuję społeczność ponad 600 tysięcy fizjoterapeutów z całego świata. Chciałbym, aby w niedalekiej przyszłości ta liczba zwiększyła się do 1 miliona. Milion członków w organizacji to argument, który znacznie lepiej przemawia do decydentów”.

Dyrektor zwiedził całe biuro KIF i rozmawiał z pracownikami wszystkich działów. Wizyta była krótka, ale bardzo intensywna i merytoryczna. Wszyscy zgodni byli, że pandemia, co ciekawe - mocno przyczyniła się do zacieśnienia współpracy między KIF i WP.

80% zabiegów fizjoterapii będzie nieopłacalnych!
Projekt zmian w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej
x
Zapisz się do newslettera