X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Ćwiczenia oddechowe dla pacjentów post-COVID-19 oparte na systemie SIS – rehabilitacja oddechowa wspomagana fizykoterapią

22 mar 2021
źródło: czasopismo „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” – wydanie nr 117 (czerwiec 2020 r.)

Ćwiczenia oddechowe dla pacjentów.

Zakażenie COVID-19 to w ostatnim czasie najistotniejsze wyzwanie dla medycyny na całym świecie. Każdego dnia wielu ludzi, nie tylko naukowców, obserwuje stan pacjentów, liczbę nowych zachorowań, zgonów, a także ozdrowień. Z dnia na dzień coraz więcej wiadomo o samej chorobie, sposobie jej przenoszenia, jej przebiegu, objawach, zmianach, jakie wywołuje w organizmie człowieka, i przede wszystkim o możliwościach leczenia. 

Z punktu widzenia fizjoterapii grupą docelową dla podejmowanych działań fizjoterapeutycznych będzie właśnie grupa ozdrowieńców, których stan zdrowia po przebyciu zakażenia i w wyniku tej infekcji może być zdecydowanie różny klinicznie. Oczywistym jest, że z upływem czasu pojawi się więcej pacjentów, którzy wyzdrowieli po przebytym zakażeniu COVID-19. Samo wyzdrowienie z zakażenia w wielu przypadkach nie będzie zakończeniem procesu leczenia i starań o odzyskanie pełnego zdrowia. Ćwiczenia oddechowe dla pacjentów.

Ćwiczenia oddechowe dla pacjentów.

Wiadomo już, że u pacjentów, którzy przeszli zakażenie COVID-19, w wyniku przebytej choroby może się pojawić szereg zmian/ objawów, które utrudnią codzienne funkcjonowanie, m.in. gorsza kondycja/ funkcjonowanie płuc, serca i wątroby, różnego stopnia problemy z oddychaniem, długotrwałe uczucie zmęczenia po przebytej infekcji.

Badania pacjentów po przebytej chorobie wykazały, że pogorszenie wydolności organizmu dotyczyło zarówno tych, którzy mieli mało nasilone objawy i przechodzili zakażenie w łagodny sposób, jak i pacjentów z bardziej nasilonymi symptomami infekcji, z ciężkim i bardzo ciężkim przebiegiem choroby. U dużej liczby ozdrowieńców zauważono/ zdiagnozowano również – m.in. w wyniku badań obrazowych przy użyciu tomografu komputerowego (TK) i rezonansu magnetycznego (MRI) – uszkodzenia płuc o różnym nasileniu.

Z dostępnych danych wynika, że 6% wszystkich zakażonych pacjentów i 71% w grupie pacjentów z ciężką postacią COVID-19 wymaga sztucznej wentylacji płuc (IVL).

Długotrwała wentylacja płuc i znieczulenie u pacjentów z COVID-19 skutkuje wysokim ryzykiem rozwoju dysfunkcji przepony wywołanej sztuczną wentylacją, której objawami są:

 • zanik włókien przepony,
 • przebudowa włókien mięśniowych, zwłaszcza przy długotrwałej wentylacji mechanicznej,
 • zmniejszona kurczliwość i osłabienie.

W związku z coraz liczniejszymi ozdrowieniami, a jednocześnie z występowaniem w grupie ozdrowieńców istotnej liczby pacjentów wymagających profesjonalnego postępowania fizjoterapeutycznego wydaje się zasadne podjęcie działań mających na celu jak najskuteczniejszą, a jednocześnie masową, łatwo dostępną rehabilitację oddechową i ogólnokondycyjną dla pacjentów po przebytym zakażeniu COVID-19, aby możliwie jak najszybciej przywrócić i zdecydowanie poprawić jakość funkcjonowania. Szczególnie mając na uwadze to, że wyżej wymienione objawy poinfekcyjne pacjenci mogą odczuwać w sposób długotrwały.

Kompleksowe programy rehabilitacyjne powinny obejmować metody, które pomogą przywrócić prawidłową pracę/ kurczliwość przepony oraz mięśni międzyżebrowych, poprawić upośledzoną wentylację płuc, hemodynamikę, wymianę gazową w niewydolności oddechowej oraz poprawić jakość życia pacjentów.

Jedno z najnowszych przyjętych rozwiązań w fizjoterapii oferuje, na bazie fizykoterapii, skuteczną poprawę oddychania. Wykorzystuje się do tego pole elektromagnetyczne wysokiej intensywności, o określonych parametrach zabiegowych, modulacji amplitudy oraz częstotliwości w połączeniu i współdziałaniu z innymi dostępnymi procedurami fizjoterapeutycznymi, np. kinezyterapią.

Terapia polem elektromagnetycznym

Pole elektromagnetyczne wysokiej intensywności BTL SIS przede wszystkim wywołuje depolaryzację tkanki nerwowo-mięśniowej. W zależności od częstotliwości i intensywności oraz ich modulacji bodziec ten korzystnie wpływa na redukcję dolegliwości bólowych, przyspieszenie gojenia oraz rozluźnienie lub wzmocnienie mięśni.

Również w przypadku schorzeń związanych z układem oddechowym terapia polem elektromagnetycznym wysokiej intensywności wydaje się zasadna i jest z powodzeniem stosowana, ponieważ:

 • działa rozszerzająco na naczynia krwionośne,
 • poprawia hipokoagulację,
 • rozszerza oskrzela,
 • zmniejsza stany zapalne,
 • normalizuje autonomiczną regulację oddychania zewnętrznego.

Ponadto zastosowanie tej metody pomaga zmniejszyć obrzęk śródmiąższowy i komórkowy w błonach śluzowych płuc i oskrzeli.

BTL SIS posiada wbudowane programy terapeutyczne i procedury, których zastosowanie pozwala na wywołanie rytmicznych skurczów fizjologicznych mięśni – mięśni międzyżebrowych i przepony. Pozwala to na bardziej aktywną rehabilitację oddechową, poprawiając i aktywizując funkcję oddychania u pacjentów z wieloma dysfunkcjami układu oddechowego, powstałymi na różnym tle.

Stymulację przepony i mięśni międzyżebrowych można zastosować również w rehabilitacji pacjentów z atrofią mięśni przepony po zakończeniu długotrwałej wentylacji mechanicznej lub/i długotrwałym unieruchomieniu w celu przywrócenia efektywnego procesu oddychania, jak również wzmocnienia mięśni osłabionych wskutek długotrwałego unieruchomienia.

Stymulację polem elektromagnetycznym wysokiej intensywności BTL SIS należy wykonywać w połączeniu z fizjoterapią jako kompleksowy program fizjoterapii oddechowej obejmujący:

 • mobilizację kręgosłupa piersiowego oraz szyjnego,
 • stymulację przepony,
 • rozluźnienie pomocniczych mięśni oddechowych,
 • stymulację wszelkich innych mięśni osłabionych z powodu przedłużającej się bezczynności.

Kluczowym celem rehabilitacji oddechowej jest:

 • regresja szczątkowych ognisk zapalnych, zwapnień w płucach, ognisk niedodmy,
 • poprawa krążenia krwi i limfy, poprawa trofiki, zmniejszenie nadciśnienia krążenia płucnego,
 • poprawa drożności i drenażu oskrzeli,
 • zapobieganie zwłóknieniu – efekt „defibrosowania”,
 • przywrócenie struktury błony śluzowej oskrzeli, obrony immunologicznej, tkanki limfatycznej,
 • poprawa wentylacji płuc,
 • wzmocnienie odporności nieswoistej.

Na uwagę zasługuje również kilka utylitarnych cech proponowanej terapii. Jest ona:

 • dostępna,
 • łatwa w stosowaniu,
 • dająca możliwość masowego prowadzenia,
 • nieinwazyjna,
 • komfortowa dla pacjenta.

Według badań stymulacja elektromagnetyczna mięśni oddechowych prowadzi do znacznego wzrostu ciśnienia podczas wydechu, znacznej poprawy funkcji wydechowej, zwiększenia objętości oddechowej w porównaniu z maksymalnymi wynikami wysiłkowymi pacjentów.

Metoda ta jest nieinwazyjna i komfortowa dla pacjenta. Jest to jedyne urządzenie na rynku, które wykorzystując bodziec w postaci pola elektromagnetycznego dużej intensywności o określonych parametrach: modulacji, częstotliwości oraz intensywności, jest w stanie wspierać kompleksową fizjoterapię oddechową lub stanowić jej główny element dla pacjentów po przebytych infekcjach układu oddechowego, w tym COVID-19, i znacząco przyspieszyć czas regeneracji oraz poprawić jakość funkcjonowania pacjentów.

Piśmiennictwo
1. Žarković D., Repetitive Peripheral Inductive Stimulation in Comprehensive Physiotherapeutic Approach – A Case Study, International Journal of Physiotherapy 2016; 3 (5): 569–574.
2. Lin V.W., Singh H., Chitkara R.K., Perkash I., Functional Magnetic Stimulation for Restoring Cough in Patients with Tetraplegia, Arch Phys Med Rehabil 1998; 79 (5): 517–522.
3. Lin V.W., Hsiao I.N., Zhu E., Perkash I., Functional Magnetic Stimulation for Conditioning of Expiratory Muscles in Patients with Spinal Cord Injury, Arch Phys Med Rehabil 2001; 82 (2): 162–166.
4. Kaplan M.A., Kazantsev Yu.I., 2006, Ushakov A.A. 2002.
5. PACER, 2020.
6. Kress J.P. i wsp., 2014.
* materiał sponsorowany

Polecamy także:

RSQ Physio - od fizjoterapeutów dla fizjoterapeutów
Czy urządzenie do noszenia może zabić 99% wirusów i bakterii?
Marketing fizjoterapeutyczny: jak generować leady?
Nowoczesne technologie: Światowy lider w dziedzinie technologii medycznych podejmuje współpracę z Walt Disney Company EMEA!
x
Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco zapisz się na newsletter