X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

11 września: "Wielki Protest" pracowników ochrony zdrowia!

04 sierpnia 2021
źródło: KIF

11 września br. odbędzie się "Wielki Protest" pracowników ochrony zdrowia - poinformowali przedstawiciele branży na konferencji, która miała miejsce 2 sierpnia br. 

Podczas spotkania powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy. To kontynuacja współpracy całej branży, której celem jest poprawa warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji, w której znajduje się polska ochrona zdrowia.

W skład komitetu wchodzą: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Krajowa Izba Diagnostów, Laboratoryjnych, Naczelna Izba Aptekarska,

"Wielki Protest" - główne postulaty:

  • Znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB).
  • Zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej.
  • Zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń.
  • Podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
  • Zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.
Nasila się konflikt na linii Ministerstwo Zdrowia - medycy
Fizjoterapeuci "za" odwołaniem Ministra Zdrowia
SEJM po głosowaniu: Ile zarobi fizjoterapeuta po 1 lipca?
Podwyżki pensji minimalnej dla fizjoterapeutów weszły w życie
x
Zapisz się do newslettera